Werk en mantelzorg: een verhaal met twee kantenCo-creatie: De Werkende Mantelzorger (in de zorg)

Co-creatie: De Werkende Mantelzorger (in de zorg)

 

Mantelzorg is een belangrijke pijler in onze maatschappij. De zorg is sterk afhankelijk van het onbaatzuchtige werk van vele mantelzorgers die vrijwillig dag in en uit voor hun naaste zorgen. Maar dit vraagt ook vaak heel veel van de mantelzorgers zelf, helemaal als ze de mantelzorg ook nog moeten combineren met een baan en hun eigen gezin. Het aantal werkende mantelzorgers is het grootst in de zorg, waar gemiddeld 1 op 3 werknemers ook mantelzorger is. Het is bekend dat het verzuim onder deze groep ook relatief hoog is en er zijn dan ook al tal van oplossingen en ondersteunmogelijkheden onderzocht. Toch blijft het probleem voortbestaan en rijst de vraag: Maar waar heeft deze groep nou écht baat bij? Hoe kunnen we dit probleem tackelen, zodat deze groep werkende mantelzorgers preventief duurzaam inzetbaar blijft?

Met deze vraag zijn wij het TOPFIT Citizenlab Mantelzorg gestart. In dit project werken wij als TOPFIT onderzoekers vanuit een citizen science aanpak direct samen met de werkende mantelzorgers en de HR- en mantelzorgadviseurs uit de Twentse zorgsector. In citizen science heeft elke deelnemer als co-onderzoeker een gelijkwaardige stem en inbreng. Dit heeft tijdens een drietal co-creatie sessies al tot zeer waardevolle inzichten geleid. Tijdens de co-creatie sessies hebben we opeenvolgend:

  1. Samen een aantal semi-gestructureerde interviews met werkende mantelzorgers geanalyseerd door verschillende affinity diagrammen te maken.
  2. Samen de belangrijkste topics uit deze diagrammen geselecteerd en daarmee scenario’s gecreëerd om de context en probleemstelling te beschrijven.
  3. Samen ervaren belemmeringen en kansen voor de implementatie van een mogelijke oplossing geïdentificeerd en beschreven.

Uit de analyse van de interviews en de ervaring en expertise van de deelnemers kwamen twee belangrijke aangrijpingspunten naar voren: 1) dat er wederzijds begrip tussen de werknemer (de mantelzorger) en de werkgever (de zorgorganisatie) moet komen voor de vaak/soms heftige en kwetsbare situatie en 2) dat de werkgever (de zorgorganisatie) een oprecht en beter beeld van de werknemer (de mantelzorger) krijgt. Op basis van de inzichten uit de co-creatie sessies gaan wij als groep co-onderzoekers nu verder met het ontwerpen van onderzoeksvragen en korte experimenten die zich zullen richten op het preventief verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de werkende mantelzorgers in de zorgsector.

Voor nu willen we nogmaals alle co-onderzoekers (de mantelzorgers en de HR- en mantelzorgadviseurs) bedanken voor het investeren van hun schaarse tijd in dit project! Door jullie staat dit project sterker om positieve verandering te creëren. Geweldig werk! En we kijken uit naar de volgende stap van experimenten. We houden jullie op de hoogte!

 

Geplaatst op LinkedIn: 19 mei, 2021