Studenten en citizen scienceSamenwerken en leren van elkaarSamen onderzoek opzettenWebsite voor citizen scienceCitizen science en nieuwe technologie: de onderzoekers

Citizen science en nieuwe technologie: de onderzoekers

17 januari 2022 – Ria en Lieke – Binnen het lab Nieuwe Technologie hebben er sinds de start van het Citizenlab verschillende projecten plaatsgevonden. Hoog tijd om ons even voor te stellen! Onze namen zijn Lieke Heesink en Ria Wolkorte. Sinds maart 2020 zijn wij werkzaam bij de Universiteit Twente en doen wij onderzoek binnen het TOPFIT Citizenlab consortium. Lieke doet dit vanuit haar achtergrond in de psychologie en neurowetenschappen, Ria heeft een achtergrond in biomedische wetenschappen en bewegingswetenschappen. Beide zijn we met deze baan begonnen omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen een stem kan krijgen in onderzoek. Mensen hebben vaak heel veel kennis over hun eigen situatie, en – in het geval van mensen met een chronische aandoening – over hun aandoening. Deze kennis wordt door ons als zeer waardevol gezien en willen we dan ook graag in het onderzoek inzetten! Het Citizenlab geeft ons de mogelijkheid om in ons onderzoek samen te werken met burgers en andere belangrijke partijen, zoals bijvoorbeeld zorgverleners of bedrijven.

Het Citizenlab is een plek waar burgers samenwerken met onderzoekers aan onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn. Er lopen verschillende projecten, die zich allemaal richten op andere onderwerpen en soms ook een andere aanpak kiezen. Wij richten ons voornamelijk op het ontwikkelen en evalueren van nieuwe technologie die gezondheid kan ondersteunen. Onze collega’s richten zich bijvoorbeeld op preventie, langer thuis wonen, de combinatie van werk en mantelzorg, en diabetes.

Graag geven wij een inkijkje in ons werk, en daarom zullen we vanaf nu regelmatig een blog posten over ons werk. Hierin beschrijven we niet alleen de resultaten van ons onderzoek, maar ook het proces van onderzoek, de contacten die we leggen in ons werk, en de cursussen of congressen waar we ons mee bezig houden. Wij houden ons bezig met verschillende projecten, maar de rode draad hierbij is dat wij met burgers – de co-onderzoekers – samenwerken. En dat we ons bezig houden met het ontwikkelen en evalueren van nieuwe technologie. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, zijn dit de projecten waar wij ons voornamelijk mee bezig houden of hebben gehouden. Deze zullen we in de komende maanden verder toelichten.

  • We hebben uitgezocht hoe mensen met reumatoïde artritis denken over de HandScan, een nieuw apparaat dat is ontwikkeld door Demcon Hemics om ontstekingen in de hand te monitoren.
  • We ontwikkelen met mensen met reumatoïde artritis een website voor citizen science. Op deze website kunnen mensen zelf gegevens verzamelen, om op die manier inzicht voor zichzelf te verkrijgen en om de gegevens te kunnen delen met wetenschappers.
  • We zijn samen met mensen met reuma aan het kijken welk onderzoek zij graag willen doen op deze website, en hoe dit onderzoek eruit moet zien.
  • Met het Urimon-onderzoek, een onderzoek waarin een nieuwe methode voor de vroege opsporing van kanker en hart- en vaatziekten wordt ontwikkeld, zijn wij samen aan het uitzoeken hoe de deelnemers aan het onderzoek een grotere rol kunnen spelen, door mee te denken of mee te werken met onderzoekers.
  • Met Wijkvoorziening ’t Doesgoor, een vrijwilligersorganisatie uit Goor, zijn wij samen met studenten en de deelnemers aan de wandelgroep aan het uitzoeken hoe technologie de wandelgroep kan ondersteunen bij hun samenredzaamheid.
  • Naast al deze inhoudelijke projecten houden wij ons bezig met vragen rondom ethiek en privacy rondom het delen van data, en manieren om onze eigen projecten te evalueren.

Naast dat deze projecten inhoudelijk hele mooie resultaten opleveren, leren we ook veel over de samenwerking; hoe kunnen we deze het beste vormgeven, wat werkt goed voor zowel burgers als onderzoekers en waar moet je op letten bij deze manier van werken? We bouwen zo aan een Citizenlab van de toekomst, waarin we hopelijk nog heel lang samen met burgers kunnen werken aan betere gezondheid en welzijn!

Houdt de website in de gaten voor een volgend blog!