Studenten en citizen scienceSamenwerken en leren van elkaarSamen onderzoek opzettenWebsite voor citizen scienceCitizen science en nieuwe technologie: de onderzoekers

Studenten en citizen science

8 april 2022 – Wij – Ria en Lieke – werken binnen het lab Nieuwe Technologie van het TOPFIT Citizenlab. Wij zijn allebei medewerkers van de Universiteit Twente. Vanuit die rol vinden wij het belangrijk om ook studenten de mogelijkheid te geven om onderzoek te doen. In de afgelopen maanden hebben we dat gedaan door studenten van de universiteit te laten werken aan een project, waarbij ook nauwe samenwerking plaatsvond met burgers. De studenten kwamen vanuit verschillende opleidingen, en gingen in een projectteam van 6 studenten samen aan de slag met een uitdaging vanuit de maatschappij.

In dit geval kwam de uitdaging van Wijkvoorziening ’t Doesgoor. Zij organiseren verschillende activiteiten in Goor met als doel om jong en oud met elkaar te verbinden en bij te dragen aan het welzijn van mensen in Goor. Eén van de activiteiten die zij organiseren is een wandelgroep. Twee keer per week kunnen inwoners van Goor wandelen in een groep, waarbij ook een fysiotherapeut meeloopt. Na afloop staat de koffie klaar voor wie daar zin in heeft. Hoewel ‘t Doesgoor al een heel mooie bijdrage levert aan de maatschappij, staat deze organisatie erg open voor nieuwe ideeën en suggesties. De wandelgroep vroeg zich bijvoorbeeld af of er misschien (technologische) mogelijkheden waren om hen te ondersteunen.

De studenten hebben zich vol overgave op deze vraag gestort. Door mee te wandelen met de groep en tegelijkertijd vragen te stellen, hebben ze duidelijk gekregen welke vragen er leven bij de wandelgroep. Op basis hiervan zijn door de studenten vervolgens ideeën bedacht die weer besproken zijn met de wandelaars. Uiteindelijk zijn de wandelaars en de studenten zo gezamenlijk gekomen tot mogelijkheden die de wandelgroep kunnen versterken. Er kwamen uiteindelijk twee vraagstukken en bijbehorende aanbevelingen uit dit project. Ten eerste wilden de wandelaars graag meer bekendheid geven aan de wandelgroep. Hiervoor is de suggestie gedaan om een oproep te plaatsen in lokale kranten. Ten tweede was de vraag of er een mogelijkheid kon komen om ook buiten Goor te wandelen, zodat er wat meer afwisseling werd gecreëerd in de routes. Aangezien mensen niet te veel tijd aan reizen kwijt wilden zijn, is de suggestie gedaan om met de groep te gaan wandelen in andere gemeenten in Twente. Omdat de studenten slechts 10 weken hadden voor de opdracht was het niet mogelijk om de ideeën ook al in de praktijk te brengen, maar beide ideeën worden nu binnen ’t Doesgoor bekeken, onder andere binnen een nieuw studentenproject.

Het is misschien opgevallen dat de oplossingen in dit project niet vragen om (nieuwe) technologie. Hoewel we ons binnen het TOPFIT Citizenlab vooral richten op het verbeteren van gezondheid en welzijn door middel van technologie, kunnen wij natuurlijk nooit van tevoren inschatten wat de gewenste oplossingen zijn. Technologie wordt door ons gezien als een manier om een doel te bereiken, niet als een doel op zich.

Alles bij elkaar is het erg leuk om studenten uit te dagen door ze concreet met een project aan de slag te laten gaan. De vragen die ze stellen en de creatieve ideeën waar zij mee komen, zijn voor ons altijd inspirerend. Door de studenten te laten werken aan maatschappelijke vraagstukken zorgen we er daarnaast voor dat er buiten de universiteit meer bekendheid komt over het werk van de universiteit en de mogelijke bijdrage van de universiteit aan vragen vanuit burgers. Mocht je ook een vraag hebben waar studenten hun tanden in kunnen zetten, laat het dan weten!