Voor mensen met diabetes type 2

Wetenschap samen met u!

Burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat door of samen met burgers wordt gedaan. Bij burgerwetenschappen wordt de burger, zoals u, volledig betrokken bij onderzoeksactiviteiten. Dat betekent dat u niet alleen als deelnemer aan het onderzoek meedoet. U denkt dan ook mee bij het opstellen van de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethode. Of u verzamelt en verwerkt informatie of data om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Op deze manier bent u samen met ons een onderzoeker, een burgeronderzoeker.
In het Citizenlab Grip op Diabetes onderzoeken we met elkaar hoe de inzet van digitale hulpmiddelen kan bijdragen aan meer zorg op maat, eigen verantwoordelijkheid en controle in uw leven met diabetes type 2. Samen gaan we op zoek naar een manier om (nieuwe) digitale hulpmiddelen en nieuwe aanpakken voor meer grip op diabetes voor u én zorgprofessionals bereikbaar te maken.

Wat biedt het Citizenlab Grip op Diabetes u en ons?

Heel belangrijk bij burgerwetenschap is dat het onderzoek leidt tot waardevolle kennis of uitkomsten voor de burger, voor de wetenschap en voor de maatschappij. In het Citizenlab Grip op Diabetes zou dat betekenen:

  1. Waardevolle kennis of oplossingen voor uw dagelijks leven met diabetes;
  2. Uitkomsten en ervaringen in het doen van burgerwetenschap;
  3. Inzicht in wat u belangrijk vindt in uw leven met diabetes type 2, waardoor burgers,zorgprofessionals en technologie ontwikkelaars beter van elkaar op de hoogte zijn.
Wij hebben u nodig, doe mee!

U weet als geen ander hoe het is om te leven met diabetes type 2. Als ervaringsdeskundige kunt u een belangrijk aandeel leveren in het opzetten, uitvoeren en analyseren van onderzoek. Daarom slaan wij graag samen met u de handen ineen. We nodigen u uit om samen met ons aan de slag te gaan.

Heeft u interesse, neem dan contact op met