Onderzoek

Samenwerken aan meer grip op diabetes vindt plaats in verschillende onderzoeken.

  1. Patiëntparticipatie (afgerond)
  2. Gebruik van technologische en digitale hulpmiddelen (afgerond)
  3. Co-creatie digitale hulpmiddelen (lopend)
  4. Digitale hulpmiddelen in de praktijk (lopend)
Patiëntparticipatie

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen op welke manieren en op welke momenten mensen met diabetes type 2 willen bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van eHealth in hun zorgproces. Ook wilden we weten welke factoren daarop van invloed zijn. Via een vragenlijst hebben 160 mensen hun mening gegeven. 

Een samenvatting van de resultaten leest u hier. 

Gebruik van technologie

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals apps of digitale platforms, door mensen met diabetes type 2. We onderzochten hoe mensen in hun dagelijks leven omgaan met diabetes type 2, hoe ze aankijken tegen ondersteuning door digitale hulpmiddelen, wat redenen zijn voor het wel of niet gebruiken van digitale hulpmiddelen en wat hun wensen en behoeften zijn. Ruim 100 mensen gaven hun mening via een vragenlijst en verdiepende interviews hebben plaatsgevonden onder 16 respondenten. 

In deze infographic leest u welke resultaten dit onderzoek heeft opgeleverd. 

Co-creatie digitale hulpmiddelen

Tijdens de co-creatie bijeenkomsten willen wij samen met mensen met diabetes type 2 in gesprek over hun leven met diabetes en welke problemen zij het eerste aan zouden willen pakken. Vervolgens willen we samen bespreken hoe we deze problemen aan kunnen gaan pakken en welke stappen we zullen zetten.

Digitale hulpmiddelen in de praktijk

Het aantal apps en digitale platforms groeit snel; ook voor mensen met diabetes. Er zijn vele digitale hulpmiddelen beschikbaar voor mensen met diabetes type 2 die inzicht en ondersteuning kunnen bieden in hun leven. 

In dit onderzoek worden vier digitale hulpmiddelen getest door mensen met diabetes type 2. Samen ontdekken we verwachtingen vooraf en na afloop bespreken we opgedane ervaringen. Zijn verwachtingen uitgekomen? Waarom is er voor een bepaalde app gekozen? Wat zijn voor- en nadelen van de app of het platform? En hoe is het gebruik in het dagelijks leven? 

Ontdek de digitale hulpmiddelen die getest worden.