Onderzoek

In het Citizenlab Grip op Diabetes slaan onderzoekers, mensen met diabetes type 2 en ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) de handen ineen. We onderzoeken met elkaar hoe technologie kan helpen om meer zorg op maat, eigen verantwoordelijkheid en controle te krijgen in uw leven met diabetes type 2. Hieronder leggen we uit waar de onderzoeken over gaan.

Er zijn verschillende onderzoeken waarin we samenwerken om meer grip te krijgen op diabetes.

 1. Wensen van ervaringsdeskundigen (afgerond)
 2. Gebruik van technologische en digitale hulpmiddelen (afgerond)
 3. Ervaringsdeskundigen werken samen met onderzoekers (lopend)
 4. Digitale hulpmiddelen in de praktijk (startend)
Wensen van ervaringsdeskundigen

Wij hebben mensen met diabetes type 2 gevraagd hoe en wanneer zij willen bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van digitale hulpmiddelen (eHealth) in hun zorgproces. Ook wilden we weten welke invloeden daarbij een rol spelen. We hebben dit gedaan door een digitale vragenlijst met zowel gesloten als open vragen te verspreiden. Informatie werd verzameld over:

 • Het wel of niet willen deelnemen aan ontwikkeling en toepassing van eHealth;
 • De manier waarop men wil bijdragen;
 • Factoren die invloed hebben op hoe en wanneer men wil bijdragen, zoals motivatie, deskundigheid, middelen, sociale invloed en verwachtingen van ontwikkeling en toepassing van eHealth;
 • Achtergrondkenmerken van mensen die de vragenlijst invulden.

Een samenvatting van de resultaten kunt u lezen op onze resultaten pagina.

Gebruik van technologische en digitale hulpmiddelen

Wij hebben mensen met diabetes type 2 gevraagd naar gebruik en wensen van technologische en digitale hulpmiddelen. Door middel van een vragenlijst en aanvullende interviews werd informatie
verzameld om antwoorden te krijgen op vragen als:

 • Hoe gaan mensen in hun dagelijks leven om met diabetes type 2?
 • Maken mensen met diabetes type 2 gebruik van technologische en digitale hulpmiddelen? Waarom wel of niet?
 • Wat is de verwachtte meerwaarde van technologische en digitale hulpmiddelen in leven met diabetes type 2?
 • Wat zijn de wensen en behoeften van mensen met diabetes type 2?

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij samen met u weer een stap vooruitzetten. Samen met u willen we op zoek gaan naar manieren om meer grip te krijgen op uw diabetes. Daarbij kijken we naar de inzet van technologie.

Eerste inzichten kunt u lezen op onze resultaten pagina.