Resultaten

Wensen van ervaringsdeskundigen

Wij hebben mensen met diabetes type 2 gevraagd hoe en wanneer zij willen bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van digitale hulpmiddelen (eHealth) in hun zorgproces.

Er zijn veel mensen die deel willen nemen aan ontwikkeling én toepassing van digitale hulpmiddelen in hun diabeteszorg. De meerderheid neemt liever alleen deel dan in groepsverband. Bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten of door deelname aan een interview. Slechts 50% denkt voldoende kennis te hebben om deel te nemen. Minder dan de helft denkt waardevolle inbreng te kunnen geven. Als beloning in ruil voor deelname, willen de meesten (gratis) digitale hulpmiddelen uitproberen. Ongeveer 1 op de 3 gaf aan dat ze sneller deelnemen als hun zorgprofessionals dit aanmoedigen.

Gebruik van technologische en digitale hulpmiddelen

Hoe gaan mensen in hun dagelijks leven om met diabetes? Wat zijn redenen voor gebruik of niet-gebruik van technologie? Hoe passen zij dit toe? Wat is de verwachtte meerwaarde van ‘technologische hulp’? Vragen die we via een vragenlijst en interviews stelden aan mensen met diabetes type 2. Graag delen we eerste inzichten.

Van de 111 mensen met diabetes type 2 die de vragenlijst hebben ingevuld:

  • Maakt ongeveer 60% gebruik van medische technologie (bijv. een continue glucosemeter, boluscalculator, insulinepen of -pomp).
  • Maakt 50% gebruik van digitale hulpmiddelen specifiek voor diabetes (bijv. een diabetesapp).
  • Gebruikt 30% digitale hulpmiddelen voor leefstijlondersteuning (bijv. stappenteller of leefstijlapp).

 

Veel mensen gebruiken medische technologie en digitale hulpmiddelen vooral om 1) het leven met diabetes goed vol te houden, 2) inzicht te krijgen in hun ziekte en leefstijl en 3) uit interesse voor technologie. Sommige mensen vinden technologie lastig, of willen niet steeds bezig zijn met apps en hun ziekte. Veel mensen vragen zich af welke digitale hulpmiddelen zij kunnen gebruiken in hun leven met diabetes. Wat zijn de kosten hiervoor? En hoe moet het gebruikt worden?

Untitled_Artwork