Resultaten

Patiëntparticipatie

Er zijn veel mensen die deel willen nemen aan ontwikkeling én toepassing van eHealth in hun diabeteszorg. De meerderheid neemt liever alleen deel dan in groepsverband. Bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten of door deelname aan een interview. Slechts 50% denkt voldoende kennis te hebben om deel te nemen. Minder dan de helft denkt waardevolle inbreng te kunnen geven. Als beloning in ruil voor deelname, willen de meesten (gratis) eHealth uitproberen. Ongeveer 1 op de 3 gaf aan dat ze sneller deelnemen als hun zorgprofessionals dit aanmoedigen.
De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in dit wetenschappelijk artikel.

Gebruik van technologie

Wij vroegen mensen met diabetes type 2 naar het huidige gebruik van digitale hulpmiddelen zoals apps en digitale platforms. Ook vroegen we naar redenen om hier wel of niet gebruik van te maken.

Veel mensen gebruiken digitale hulpmiddelen vooral om 1) het leven met diabetes goed vol te houden, 2) inzicht te krijgen in hun ziekte en leefstijl en 3) uit interesse voor technologie. 
Sommige mensen vinden technologie lastig, of willen niet steeds bezig zijn met apps en hun ziekte. Veel mensen vragen zich af welke digitale hulpmiddelen zij kunnen gebruiken in hun leven met diabetes. Wat zijn de kosten hiervoor? En hoe moet het gebruikt worden? Ook wordt aangegeven dat ondersteuning door de zorgprofessional bij gebruik van technologie belangrijk is voor mensen met diabetes type 2.

Untitled_Artwork