Het Citizenlab Preventie richt zich op een gezonde Twentse samenleving.

Het Citizenlab Preventie richt zich op een gezonde Twentse samenleving. Het bevorderen van de gezondheid van inwoners vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarbij het betrekken van burgers een belangrijke voorwaarde is voor succes. Binnen het Citizenlab Preventie werken Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, SamenGezond, GGD Twente & Vitaal Twente, samen met burgers aan onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een gezond leven. Deze samenwerking tussen burgers en wetenschappers wordt ook wel burgerwetenschap of citizen science genoemd.

Gezondheidstechnologieën

Er zijn steeds meer apps en apparaten die burgers ondersteunen bij hun gezondheid. Maar sluiten deze ook aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van burgers? De centrale vraag bij Citizenlab Preventie is: Op welke manier kunnen en willen burgers bijdragen aan het verbeteren van hun eigen gezondheid en die van hun omgeving? En hoe kan technologie hierbij een rol spelen?

Met verschillende methoden, zoals vragenlijsten, interviews, workshops en interventies, worden deze thema’s in kaart gebracht. Een toelichting hierop is te bekijken in een kort filmpje: TOPFIT Citizenlab Preventie

Resultaten onderzoek SamenGezond

SamenGezond is een online gezondheidsprogramma voor iedereen die wil werken aan een gezonde leefstijl. Ons onderzoek richtte zich op de ervaringen van huidige en voormalige gebruikers van SamenGezond en hun motivatie om deel te nemen aan dit programma. Andere thema’s waren de ervaren gezondheid van deelnemers, de manier waarop zij nieuwe technologie gebruiken en in hoeverre zij aan burgerwetenschap zouden willen deelnemen. In totaal hebben 1367 mensen via de vragenlijst hun mening gegeven en daarnaast hebben 18 mensen meegewerkt aan een interview.

SamenGezond bereikt een grote, brede en diverse groep mensen. Het gezondheidsprogramma wordt binnen alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus gebruikt, al trekt het meer vrouwen dan mannen aan en is het aantal mensen met een hoger opleidingsniveau ook meer vertegenwoordigd. Deelnemers gebruiken SamenGezond vooral om hun eigen gezondheid te meten, monitoren en/of verbeteren, vaak in combinatie met het verkrijgen van een beloning voor het behalen van doelen op het gebied van beweging. De opbrengsten van SamenGezond en de tevredenheid met het programma verschilt tussen actieve en voormalige deelnemers. Om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van deelnemers van SamenGezond zou optimalisatie van het programma zich vooral moeten richten op de gebruiksvriendelijkheid, technische aspecten en personalisatie. Hierbij kan een samenwerking tussen ontwikkelaars en gebruikers van SamenGezond (citizen science) heel waardevol zijn!

Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Het onderzoek en de uitkomsten kunt u ook bekijken in deze Infographic SamenGezond en in dit Filmpje SamenGezond.

Wat vindt u belangrijk?

Heeft u ideeën over dit project of vindt u het leuk om over het onderzoek mee te denken? We nodigen u van harte uit om uw ideeën met ons te delen of om met ons mee te doen! Stuur ons uw naam en emailadres middels onderstaand formulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.

    Heeft u ideeën over dit project of vindt u het leuk om over het onderzoek mee te denken? We nodigen u van harte uit om met ons mee te doen!
    Stuur ons uw naam en emailadres middels onderstaand formulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.

    Stand van zaken in Citizenlab