Citizenlabtopfit

mantelzorg

Het TOPFIT Citizenlab is een samenwerking van verschillende kennisinstellingen, organisaties in de gezondheidszorg, stichtingen, bedrijven en burgers. Het TOPFIT Citizenlab doet onderzoek om gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren.

Het Citizenlab Mantelzorg richt zich op de werkende mantelzorgers in de zorg. Dit is een groep burgers die vanuit hun rol als mantelzorger én vanuit hun rol als zorgprofessional vaak zeer belast worden. Er is al veel onderzoek gedaan naar de (werkende) mantelzorgers. Deze onderzoeken gaan vaak over het in kaart brengen van wie de (werkende) mantelzorgers zijn en wat er in hun situatie speelt. Ook doen deze onderzoeken vaak aanbevelingen om de mantelzorgers beter te ondersteunen. Toch blijft overbelasting een groot risico. Nu het aantal werkende mantelzorgers steeds meer toeneemt, is het belangrijker dan ooit om overbelasting te voorkomen.

In het Citizenlab Mantelzorg gaan we met de werkende mantelzorger én de werkgever samen onderzoek doen naar een geschikte ondersteuning voor de mantelzorger. We geloven namelijk dat de mantelzorgers zelf heel goed weten waar het voor hen mis gaat en wat zij nodig hebben om dit te voorkomen. Datzelfde geldt voor de werkgever – die in ons Citizenlab wordt vertegenwoordigd door de HR-adviseurs – die vanuit de managementkant weet wat er speelt en wat er mis gaat. Door met deze twee partijen samen onderzoek te doen, hopen we allereerst tot het kernprobleem te komen: Wat is het belangrijkste knelpunt waarop het misgaat in het combineren van werk en mantelzorg? Dit kernprobleem vormt dan ons startpunt om samen tot een geschikt ondersteuningsmiddel te komen.

Ons onderzoek bestaat uit 4 fasen: de voorverkenning, het vast stellen van het kernprobleem, het experiment, en de implementatie. Op dit moment hebben we de eerste twee fasen afgerond: we hebben de situatie van de werkende mantelzorger verkend en we hebben samen als co-onderzoekersgroep het kernprobleem vastgesteld. Nu zijn we bezig met het ontwikkelen van een ondersteuningsmiddel die we in de lente van 2022 in de zorgorganisaties hopen uit te testen. Een beschrijving van deze fasen vindt u hieronder op de website. Daar vindt u ook links naar verslagen en interessante resultaten.

Wilt u graag meer weten van het onderzoek in ons Citizenlab? Of heeft u interesse om zelf aan ons onderzoek mee te doen? Dan kunt u contact opnemen met Sarah Kerklaan door te mailen naar s.kerklaan@saxion.nl. Zij is de hoofdonderzoeker van het Citizenlab Mantelzorg.

Onderstaande presentatie gaat over de samenwerking tussen onderzoekers en burgeronderzoekers tijdens een citizen science project. Wat zijn de ervaringen? En hoe vul je je rol als wetenschappelijk onderzoeker én als burgeronderzoeker in?

Actueel in TOPFIT Citizenlab Mantelzorg

Citizenlab Mantelzorg op Youtube

LABBLOGVerhalen uit het lab

Lab: Mantelzorg

Werk en mantelzorg: een verhaal met twee kanten

Auteur: Sarah Kerklaan 15 december, 2021        Stel je voor: je bent zorgverlener en staat dag in dag uit met passie en overgave…

Lab: Mantelzorg

Co-creatie: De Werkende Mantelzorger (in de zorg)

  Mantelzorg is een belangrijke pijler in onze maatschappij. De zorg is sterk afhankelijk van het onbaatzuchtige werk van vele mantelzorgers die vrijwillig dag in…