Fase 2: Het kernprobleem

Vaststellen van het kernprobleem

In januari 2021 zijn we met een groepje co-onderzoekers gestart: 4 onderzoekers van TOPFIT; 6 mantelzorgers werkzaam in de zorg; 5 HR-adviseurs; 1 mantelzorgadviseur. De co-onderzoekersgroep is in maandelijkse online bijeenkomsten samen gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de groep onderzoek gedaan om het kernprobleem vast te stellen: Wat is het belangrijkste knelpunt waarop het misgaat in het combineren van werk en mantelzorg? De vijf interviews die de onderzoekers eerder met werkende mantelzorgers hadden gedaan, werden hiervoor als startpunt gebruikt.

Door gebruik te maken van verschillende design methoden hebben de co-onderzoekers de interviews geanalyseerd. Eerst zijn er drie affinity diagrammen gemaakt van de quotes uit de interviews. Daarna hebben de co-onderzoekers drie scenario’s gemaakt waarin één of meerdere problemen in situatie van de werkende mantelzorger werden uitgeschreven met mogelijke oplossingen voor die problemen. Die resultaten zijn weer in groepsdiscussie besproken, waarna de groep uiteindelijk tot een kernprobleem is gekomen:

De leidinggevende heeft een onvolledig/onjuist beeld van de mantelzorger en er is onvoldoende (opening tot) dialoog tussen beide, waardoor de mantelzorger het gevoel krijgt alleen te staan in het behouden van de balans van werk, mantelzorg en privé.

 

Hier kunt u een kort verslag met uitleg en beschrijving van het gebruik van de design methoden en de opzet en uitkomsten van de bijeenkomsten lezen.