Fase 3: Het experiment

Het experiment

Tijdens de 3e fase van ons onderzoek gaan we een ondersteuningsmiddel voor de werkende mantelzorger ontwikkelen. We lopen daarvoor een aantal stappen langs: 

  1. Brainstormen van ideeën 
  2. Ontwerpen en ontwikkelen 
  3. Testen in de zorgorganisatie
  4. Verbeteren
  5. Opnieuw testen in de zorgorganisatie

De brainstorm van ideeën is inmiddels klaar. De co-onderzoekersgroep heeft heel wat ideeën gebrainstormd, maar uiteindelijk bleek het heel lastig om één concreet idee te bedenken. Wat bleek: de groep vond een “knowledge gap”. Een knowledge gap is Engels voor gat in de kennis. Dat betekent dat er nog kennis over een onderwerp mist, terwijl die wel belangrijk kan zijn om een probleem op te lossen. De knowledge gap die we als groep vaststelden was: het is onduidelijk hoe de communicatie over mantelzorg in de zorgorganisatie precies verloopt, waardoor het lastig is om gericht een ondersteuningsmiddel te ontwikkelen die makkelijk in de zorgorganisatie is in te zetten. ‘

Onze oplossing? We ontwikkelen nu een onderzoekstool voor de zorgorganisatie. Daarmee kan de zorgorganisatie of een zorgteam zelf de bespreekbaarheid van de mantelzorg onderzoeken en laagdrempelig verbeteren. We zijn de onderzoekstool nu als co-onderzoekersgroep aan het ontwerpen. Dit hopen we eind maart af te hebben, zodat we het daarna in de zorgorganisatie kunnen testen.

 

Hier kunt u een verslag met illustratie lezen over het brainstormproces.