Het Onderzoek

Toelichting

In het Citizenlab Mantelzorg doen de onderzoekers, de Twentse mantelzorgers en de werkgevers van de Twentse mantelzorgers samen onderzoek. Samen onderzoeken ze de gezondheid en het welzijn van de Twentse mantelzorgers en hun mantelzorgsituatie en hun werksituatie. Zo willen ze dit beter in beeld brengen en ook hulpmiddelen bedenken voor de mantelzorgers. Deze hulpmiddelen moeten de mantelzorgers helpen bij de mantelzorg en bij het combineren daarvan met hun werk. Zo wordt de mantelzorg minder zwaar en kunnen de mantelzorgers beter en zonder problemen blijven werken en zorgen. Dit voorkomt dat zij (tijdelijk) uitvallen in hun werk en de mantelzorg.

Citizen Science

Onderzoek waarbij de wetenschappers samen met de burgers, in ons geval de mantelzorgers, samen onderzoek doen heet Citizen Science of in het Nederlands burgerwetenschap. Naast de mantelzorger kunnen in het Citizenlab Mantelzorg natuurlijk ook andere partijen in het onderzoek betrokken worden, zoals bijvoorbeeld de werkgevers van de mantelzorgers.

In het Citizen Science onderzoek voeren de wetenschappers én de mantelzorgers allebei onderzoeksactiviteiten uit. Onderzoeksactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het bedenken van een onderzoeksvraag, het uitwerken van een onderzoeksmethode en het verzamelen en verwerken van informatie of data om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De mantelzorger is dus niet alleen deelnemer aan het onderzoek door bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen, maar denkt zelf ook mee over de opzet van het onderzoek en voert dit daarna ook uit. Het Citizen Science onderzoek moet uiteindelijk leiden tot waardevolle kennis (of oplossingen) voor zowel de wetenschap, voor de mantelzorger en voor de maatschappij.