Onderzoek & ontwikkeling

Topfit Citizenlab is een meerjarig project dat als doel heeft om de Twentenaren twee jaar langer, gelukkig en gezond te laten leven. Er wordt ingezet op preventie en het bevorderen van een gezondere levensstijl, waarbij ook gekeken wordt naar de inzet van nieuwe technologie. Het bijzondere van het project is dat het geen top down benadering heeft, maar dat het volgens de principes van citizen science in nauwe samenwerking gebeurt met de inwoners, onderzoekers en ontwikkelaars.

Wat is CitizenScience?

Citizen Science is een begrip dat de laatste 10-20 jaar enorm in opkomst is. In algemene zin wordt het meestal begrepen als een werkwijze waarbij burgers betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp kan zeer variëren: van geografie tot astronomie, van geschiedenis tot gezondheid. Ook de betrokkenheid kan erg verschillend zijn: van het meehelpen bij het verzamelen van data (denk aan het meten van fijnstof via je telefoon), tot aan het meedenken over een onderzoeksvraag of het zélf ontwerpen van het onderzoek.

Citizen Science gaat zowel over de betrokkenheid van burgers bij wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door onderzoekers, als over de betrokkenheid van wetenschappers bij het onderzoek van burgers. Daarmee onderstrepen we dat de vraag van wetenschappers niet altijd voorop hoeft te staan. Citizen Science gaat ook zeker over de inzet van wetenschappelijke methoden om een vraag van burgers te beantwoorden. Doel is uiteindelijk dat in de samenwerking tussen wetenschappers en burgers, en eventueel andere partijen zoals GGD’s, NGO’s, bedrijven en onderwijsinstellingen, waardevolle kennis wordt gecreëerd: waardevol voor henzelf, waardevol voor de wetenschap, waardevol voor de maatschappij. Wat waardevol is en wat niet, zal per project verschillen. Juist om dat helder te krijgen is een goede en voortdurende dialoog tussen wetenschappers en burgers van groot belang.

Samenvattend

Citizen Science omvat onderzoeksactiviteiten waarin burgers en wetenschappers (en eventueel andere partijen) samenwerken om tot waardevolle kennis te komen: waardevol voor individuele burgers, waardevol voor de wetenschap, waardevol voor de maatschappij.