IkkanWelzijn

IkkanWelzijn

IkkanWelzijn doet actief mee in Topfit Citizenlab. Samen met inwoners, vrijwilligers en onderzoekers wordt gewerkt aan het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen.

De stichting IkkanWelzijn werkt altijd vanuit een vaste methodiek. De wensen en behoeften van (kwetsbare) bewoners van een wijk, dorp of kern staan centraal. Door het netwerk van lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs- en publieksinstellingen via een onafhankelijk platform lokaal met elkaar te verbinden.

We geloven niet in een organisatiegerichte samenleving waarbij systemen en geldstromen leidend zijn. Onze aanpak gaat uit van een inclusieve samenleving waarbij zelfregie centraal staat. Samen pakken we maatschappelijke problemen op en leveren we een positieve bijdrage aan de onderstaande vraagstukken:

  • Eenzaamheid
  • Welzijn
  • Dementie
  • Armoede

Voor meer informatie: www.ikwz.nl