Is SamenGezond echt voor iedereen?

Is SamenGezond echt voor iedereen?

De SamenGezond website en app is ontwikkeld door zorgverzekeraar Menzis en beschikbaar voor iedereen. Het doel is om mensen te stimuleren te werken aan een gezondere leefstijl. Het is een steuntje in de rug om mensen in eigen tempo te leren en te motiveren om zelf actief te worden voor hun eigen gezondheid, en ter preventie van ziekte, overgewicht, roken of alcoholgebruik. Deelnemers vullen hun eigen gegevens in, waardoor ze hun gezondheid kunnen monitoren. Hoe beter dat gebeurt, hoe meer punten er worden verdiend. Met de verzamelde punten krijgt men korting op gezonde producten bij winkels in de buurt.

In de pilot Preventie kijken we of SamenGezond goed werkt en we kijken welke doelgroepen er mee werken en welke niet. Als blijkt dat bepaalde doelgroepen niet worden bereikt met SamenGezond, willen we samen met die doelgroepen onderzoeken hoe zij wel kunnen worden betrokken om te werken aan een gezondere leefstijl.

Onderzoeksvragen

  • Wat is de invloed van individuele digitale vaardigheden en de acceptatie en adoptie van technologie op het gebruik van apps & wearables voor gezondheid, en in hoeverre spelen demografische kenmerken en leefstijlen hierbij een rol?
  • Wat is de invloed van individuele gezondheidsvaardigheden en de intentie tot gezondheidsverbetering op het gebruik van apps & wearables voor gezondheid, en in hoeverre spelen demografische kenmerken, leefstijlen en de ervaren gezondheid hierbij een rol?
  • Wat is de invloed van het gebruik van apps & wearables voor gezondheid op de ervaren gezondheid?
  • Welke gezondheidsdeterminanten (zoals gewicht, beweging, voeding, slaap, mentale gezondheid) willen individuele burgers verbeteren, maken zij daarbij gebruik van apps & wearables en in hoeverre spelen demografische kenmerken, leefstijlen en de ervaren gezondheid hierbij een rol?
  • Op welke manieren willen burgers betrokken zijn bij citizen science gericht op gezondheid en welzijn, en in hoeverre spelen demografische kenmerken, leefstijlen, gezondheids- en digitale vaardigheden, ervaren gezondheid, intentie tot gezondheidsverbetering en gebruik van apps & wearables voor gezondheid hierbij een rol?
  • Welke strategieën kunnen er samen met burgers worden ontwikkeld om groepen binnen de samenleving die een lage technologie vaardigheid en/of een lage gezondheidsvaardigheid hebben te betrekken bij interventie design en technologieontwikkeling ter bevordering van de gezondheid en preventie van ziekte?
  • Op welke manier kunnen bestaande lokale burgerinitiatieven die bijdragen aan welzijn, preventie en gezondheidsverbetering versterkt worden door middel ontwikkeling van zorg technologie op basis van citizen science?