Onderzoek

Woont u prettig in een fijne buurt waar u iedereen kent en zich thuis voelt? Dan wilt u er waarschijnlijk ook zo lang mogelijk blijven wonen. Veel mensen willen dit, maar bereiden zich er niet bewust op voor. Ze zijn er niet mee bezig en zien later wel. Toch zijn er veel dingen die handig zijn en soms nog onbekend. Denk bijvoorbeeld aan eHealth, technologie in huis die het leven makkelijker maakt. Anne4Care is zo’n voorbeeld van eHealth.

Anne4Care is een virtuele assistent voor ouderen in ondersteuning bij het thuis wonen. Anne is ontwikkeld voor mensen die minder goed kunnen lezen en weinig ervaring hebben met computers of tablets. Anne kan ingezet worden om ouderen herinneringen te geven over het innemen van medicatie of hun afspraken. Ook kunnen ouderen Anne gebruiken voor beeldbellen, kijken van foto’s en films, spelen van spelletjes, lezen van de krant of luisteren naar de radio. Anne spreekt meerdere talen. Recent is de Turks sprekende Anne ontwikkeld.

Veel (zorg)technologie bereikt migrantenouderen onvoldoende. Het is daarom belangrijk om in de praktijk te ervaren op welke wijze technologie het beste aansluit op mogelijkheden, wensen en behoeften van deze groep ouderen. Samen met ouderen leren we over het gebruik van Anne4Care, we testen, verbeteren en zetten leerpunten in voor verdere verspreiding van zorg op afstand.

Het project kent twee doelstellingen:
  1. Verbeteren van de kwaliteit van het dagelijks leven

Het eerste doel is thuiswonende ouderen ondersteuning te bieden bij het behouden van dagstructuur, onderhouden van sociale contacten en uitvoeren van activiteiten.

  1. Leren van gebruikservaringen met Anne4Care

Het tweede doel is te leren van de gebruikservaringen. Die kunnen worden ingezet bij het verbeteren van zorg en welzijn op afstand bij ouderen.

De eerste resultaten