Resultaten

Eerste resultaten

Bij de eerste deelstudie hebben zeven migrantenouderen en drie zorgprofessionals samengewerkt met de onderzoekers. Uit de ervaringsverhalen van cliënten en zorgprofessionals zijn acht thema’s naar voren gekomen: 1) persoonlijke situatie, 2) zorg, 3) gebruik Anne, 5) positief Anne, 4) uitdagingen Anne, 6) verwachtingen, 7) technologie en 8) co-onderzoeker zijn.

  1. Persoonlijke situatie & 2. Zorg

Eerst drie casussen voor u om een beeld te krijgen van de persoonlijke situatie en zorg van de co-onderzoekers.

Meneer A

Meneer komt uit Turkije en is nu ruim 40 jaar in Nederland. Dhr. woont samen met zijn vrouw. Samen hebben ze 3 volwassen kinderen. Dhr. heeft lichamelijke klachten, waaronder moeite met lopen en zien. Dhr. is daarnaast bekend met astma. Dhr. heeft beginnende dementie. Dhr. gaat 2 dagen naar de dagbesteding (op dinsdag en donderdag). Dhr. heeft aanpassingen in huis, waaronder aanpassingen aan het toilet. Echtgenote en dochter bieden ondersteuning in de zorg voor dhr.

 

Meneer B

Meneer is zo’n 50 jaar in Nederland en komt uit Turkije. Dhr. heeft 5 volwassen kinderen. Dhr. woont zelfstandig. Dhr. heeft in de textielindustrie gewerkt. Dhr. is heel actief op sociaal gebied, doet veel voor de gemeente en de wijk. Dhr. schrijft en schildert veel. Dhr. is bekend met astma, diabetes en hoge bloedsuiker. Dhr. is dementerend. Dhr. geeft zijn gezondheid een cijfer 7 a 8, dus redelijk goed. Hij kan zichzelf nog goed redden. Dhr. gaat 2 dagen naar de dagbesteding (op dinsdag en donderdag). Hij krijgt persoonlijke begeleiding om hem te ondersteunen in zijn zelfstandigheid.

 

Mevrouw E

Mevrouw is 70 jaar en geboren in Turkije. Mw. is bijna 30 jaar in Nederland. Ze woont samen met haar echtgenoot. Mw. heeft niet veel contact in de buurt. Momenteel is het contact met Turkse vrienden en kennissen minder door corona, voorheen ging ze graag met hen samen eten en koken en naar de moskee. Ze heeft veel lichamelijk klachten zoals hartproblemen en diabetes. Daarnaast heeft ze moeite met horen en zien. Mw. is dementerend en gaat 2 dagen in de week naar dagbesteding. De andere dagen is mw. thuis en maakt veel gebruik van haar scootmobiel om bijv. boodschappen te doen.

 

  1. Gebruik Anne

Op dit moment wordt Anne voornamelijk als ondersteunend hulpmiddel bij het onthouden van afspraken en innemen van medicatie. Het invoeren van de afspraken, medicijnenlijsten en contactgegevens voor het bellen wordt gedaan door zorgprofessionals of mantelzorgers. In het begin zijn er nieuwe taken en kost dit extra tijd en moeite, maar als alles is ingesteld kost het steeds minder tijd. Het is redelijk simpel, maar er is wel enige ondersteuning nodig om Anne4Care goed op te starten.

Meneer G: “Ja ook haar mag het ondersteunen. Het ontlast mijn vrouw ook op dat gebied, ook een geheugensteuntje elke keer. Tuurlijk nou vergeet mijn vrouw ook wel het een en andere. Maar sinds wij dit gebruiken merk ik wel dat er structuur komt.”

  1. Positief Anne

De agendafunctie en herinneringen aan medicatie wordt als zeer positief ervaren. Alles kan erin gezet worden dat belangrijk is voor de cliënt, zoals bijvoorbeeld de momenten om te bidden.

Zorgprofessional bij mevrouw E: “Dat zijn hele kleine dingen maar essentieel heel belangrijk voor de cliënt zelf.”

Het is leuk dat Anne niet alleen noemt wanneer iemand een afspraak heeft of medicijnen moet innemen, maar noemt ook wat voor afspraak het is en om welke medicijnen het gaat. Het helpt de co-onderzoekers met hun vergeetachtigheid, een soort extra hersenen wordt Anne genoemd.

  1. Uitdagingen Anne

Met beeldbellen worden nog verschillende uitdagingen ervaren. Voornamelijk omdat je niet zomaar iemand kan bellen, de ander moet inloggen om gebeld te kunnen worden.

  1. Verwachtingen

Veel co-onderzoekers vinden het moeilijk om te bedenken wat een technologie, zoals Anne, nog meer zou kunnen. Ze zien wel behoefte aan een Anne met allerlei extra functies. Denk aan het snel kunnen bellen van hulpdiensten of alarm slaan wanneer iemand lang niet reageert, het maken van een persoonlijk levensverhaal met foto’s of het voorlezen van nieuwsberichten uit de krant.

  1. Technologie

De co-onderzoekers hadden wisselende ervaringen met technologie, sommigen waren er veel meer mee in aanraking in het dagelijks leven dan anderen. Ze geven ook aan dat het goed was geweest om al eerder met technologie te beginnen, dan zouden ze er meer van begrijpen. Dit werd ook door een zorgprofessional erkend. Het vroeg laten oefenen met Anne, al voordat bijvoorbeeld dementie begint, kan de cliënten helpen om te wennen. Alle co-onderzoekers hebben op een manier hulp nodig met Anne. Wanneer de co-onderzoeker geïnteresseerd is in technologie, wordt Anne gezien als een vorm van vermaakt en bieden van uitdagingen.

  1. Co-onderzoeker (als co-creator van technologie ontwikkeling & -implementatie)

Alle deelnemers in dit onderzoek hadden een rol als co-onderzoekers en werden ook als dusdanig actief aangesproken. Zoals de zorgprofessional ook aangaf, heeft dit meegedragen in het gevoel van betrokkenheid en enthousiasme van de deelnemers.

Zorgprofessional A: “Ze gingen actief participeren in het hele project voor onderzoek, en dat zag je wel terug. Hoe enthousiast ze zijn, want kijk, als we hadden gezegd van hier is het en gebruik het maar. De insteek zou veel negatiever zijn geweest. Ze zouden eerder stoppen met iets omdat ze het niet snappen. Omdat je ze nu meenam van dat wat jullie aan ons meegeven daar wordt ook iets mee gedaan. En omdat ze dat ook zagen gebeuren was alleen maar positief. Dat hele traject.”

Ook moedigden de co-onderzoekers elkaar aan om deel te nemen en Anne4Care uit te gaan proberen. Het werd een gespreksonderwerp op de dagbesteding en daarnaast waren ze ook allen zeker bereid om Anne aan te raden aan anderen.