Leerkring Citizen Science

Leerkring Citizen Science

In de afgelopen periode heeft het TOPFIT Citizenlab samen met de Twentse Noabers een leerkring georganiseerd over het onderwerp citizen science. Hierbij waren vertegenwoordigers van verschillende burgerinitiatieven en sociaal actieve organisaties aanwezig; 4Twente, Anno Nu, Blijven wonen in Hengevelde, FC Noaber, IkkanWelzijn, Lang zult u wonen, Wijkvoorziening ’t Doesgoor en WijzOud. Ook sloot een vertegenwoordiger vanuit het EnschedeLAB aan, alsmede vanuit de gemeente Borne. Daarnaast sloot een actieve burger aan bij de bijeenkomsten. In vier sessies hebben we ons verdiept in enkele thema’s rondom citizen science en burgerinitiatieven, zoals:

  • Wat is citizen science?
  • Hoe kan onderzoek burgerinitiatieven versterken?
  • Wanneer hebben methodes gebaseerd op citizen science de voorkeur boven regulier wetenschappelijk onderzoek?
  • Op welke manier kunnen burgerinitiatieven onderzoekers ondersteunen?
  • Wat is er nodig voor een effectieve samenwerking tussen burgerinitiatieven en onderzoek?

De kennis die in deze leerkring is opgedaan zal helpen om het Citizenlab vorm te geven.

Reactie van één van de deelnemers: “Ik heb het als interessant en lerend ervaren. De manier waarop de leerkring is gedaan, heeft ervoor gezorgd dat wij als initiatief serieus genomen werden en gehoord zijn. … Er is goed geluisterd en de terugkoppeling is ook heel goed … Bij mij is het begrip burgerwetenschap duidelijker geworden en door deze manier van kennis ophalen kan het ook daadwerkelijk goed worden ingezet om ook de burgerinitiatieven te versterken. Zodat kennisinstituut en samenleving dichter bij elkaar komen.”

Wij willen alle deelnemers danken voor de inspirerende discussies en prettige samenwerking!

Klik hier voor de Publiekssamenvatting Leerkring Citizen Science.