Enquête Citizen Science for Health:-de campagne is gestart!

>>> Ga hier direct naar de enquete

De diversiteit aan Citizen Science (burgerwetenschap) initiatieven rondom gezondheid, zorg en welzijn neemt toe. Maar hoe ziet die diversiteit er uit? Wat zijn de drijvende krachten? Wie spelen er een rol in? Welke obstakels worden ondervonden en behoeven aandacht? Wat zijn successen? Waarin verschilt burgerwetenschap in het domein van gezondheid van burgerwetenschap in andere domeinen?

De Werkgroep Citizen Science for Health, onderdeel van de European Citizen Science Association (ECSA) heeft een internationale, meertalige enquête ontworpen om zicht te krijgen op wat er leeft. Begin februari startten we de campagne Citizen Science for Health in Nederland. Doel van de campagne is om de enquête onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn bij burgerwetenschap in het domein van gezondheid, zorg en welzijn. Leden van het Citizenlab hebben bijgedragen aan de samenstelling van de enquête.

Help je mee om een goed beeld van burgerwetenschap te krijgen in Nederland? Verspreid dan deze uitnodiging en link zo breed mogelijk onder relevante personen en organisaties. En vergeet hem ook zelf niet in te vullen indien gepast!

Link naar de enquete

@Lea den broeder (RIVM) @Sabine Wildevuur (Designlab, UTwente) @Martijn de Groot (Radboudumc Health Innovation Labs) en @Gaston Remmers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid) zijn de Nederlandse initiatiefnemers van deze enquête. Voor België zijn het @Jef van Laer en @Annelies Duerinckx van Scivil.be. Met dank aan het internationale coördinerende team.