Preventie

Preventie

Preventie is gericht op het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten. In het Nationaal Preventieakkoord (2018) zijn ruim 200 afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken. Deze afspraken vragen om acties vanuit de Rijksoverheid, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. Daarbij wordt aangenomen dat burgers zelf de vaardigheid hebben om hun gezondheid en leefstijl te beoordelen. Ook wordt een actieve rol van hen verwacht bij het verbeteren van hun eigen gezondheid en die van hun omgeving. Mooie ambitieuze plannen, maar op welke manier kunnen en willen burgers zelf bijdragen aan het verbeteren van hun eigen gezondheid en die van hun omgeving? Dát is de centrale vraag binnen dit project.

Het bevorderen van de gezondheid vraagt om een gezamenlijke aanpak. Het betrekken van burgers is een belangrijke voorwaarde voor succes. Door aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden wordt het effect vergroot. Binnen het Citizenlab Preventie werken Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, SamenGezond, GGD Twente & Vitaal Twente, samen met burgers aan onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een gezond leven.

De vragen die ons zoal bezig houden zijn: hoe ervaren burgers hun gezondheid en wat hebben zij nodig om deze te verbeteren? Op welke manier willen zij ondersteund worden en welke rol zien zij weggelegd voor technologie? En in hoeverre willen zij zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling van technologie ter bevordering van een gezonde leefstijl?

TOPFIT Citizenlab Preventie richt zich op het vinden van groepen en individuele burgers binnen de Twentse samenleving die nog niet of nauwelijks gebruik maken van gezondheid bevorderende (technologische) interventies. We kijken op welke manier we burgers actief kunnen benaderen en betrekken bij het bedenken en doen van onderzoek en het verzamelen en beoordelen van onderzoeksgegevens.

Wat vindt u belangrijk?

Er komen er steeds meer apps en apparaten om burgers te ondersteunen in de manier waarop zij omgaan met hun gezondheid. Maar hebben burgers ook de wil en vaardigheid om deze mogelijkheden te gebruiken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te begrijpen vanuit welke waarden en drijfveren mensen hun dagelijks leven vormgeven, hoe zij in hun dagelijks leven technologie gebruiken en wat hun intentie & vaardigheid is om verandering aan te brengen in hun eigen gezondheid en die van mensen in hun omgeving. Om hier meer zicht op te krijgen hebben we binnen dit project een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is in het voorjaar van 2021 onder verschillende groepen afgenomen, waaronder gebruikers van het programma SamenGezond en panelleden van het GGD-Twente panel. Ook hebben we gesprekken gevoerd met mensen die het programma SamenGezond gebruiken of in het verleden gebruikt hebben. Binnenkort volgen de resultaten van de vragenlijst en interviews op deze website.

Ik wil meedoen

    Heeft u ideeën over dit project of vindt u het leuk om over het onderzoek mee te denken? We nodigen u van harte uit om met ons mee te doen!
    Stuur ons uw naam en emailadres middels onderstaand formulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.