Gezondheidstechnologieën

Er zijn steeds meer apps en apparaten die burgers ondersteunen bij hun gezondheid. Maar sluiten deze ook aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van burgers? De centrale vraag bij Citizenlab Preventie is: Op welke manier kunnen en willen burgers bijdragen aan het verbeteren van hun eigen gezondheid en die van hun omgeving? En hoe kan technologie hierbij een rol spelen?

Met verschillende methoden, zoals vragenlijsten, interviews, workshops en interventies, worden deze thema’s in kaart gebracht. Een toelichting hierop is te bekijken in een kort filmpje: TOPFIT Citizenlab Preventie