Resultaten onderzoek SamenGezond

SamenGezond is een online gezondheidsprogramma voor iedereen die wil werken aan een gezonde leefstijl. Ons onderzoek richtte zich op de ervaringen van huidige en voormalige gebruikers van SamenGezond en hun motivatie om deel te nemen aan dit programma. Andere thema’s waren de ervaren gezondheid van deelnemers, de manier waarop zij nieuwe technologie gebruiken en in hoeverre zij aan burgerwetenschap zouden willen deelnemen. In totaal hebben 1367 mensen via de vragenlijst hun mening gegeven en daarnaast hebben 18 mensen meegewerkt aan een interview.

SamenGezond bereikt een grote, brede en diverse groep mensen. Het gezondheidsprogramma wordt binnen alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus gebruikt, al trekt het meer vrouwen dan mannen aan en is het aantal mensen met een hoger opleidingsniveau ook meer vertegenwoordigd. Deelnemers gebruiken SamenGezond vooral om hun eigen gezondheid te meten, monitoren en/of verbeteren, vaak in combinatie met het verkrijgen van een beloning voor het behalen van doelen op het gebied van beweging. De opbrengsten van SamenGezond en de tevredenheid met het programma verschilt tussen actieve en voormalige deelnemers. Om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van deelnemers van SamenGezond zou optimalisatie van het programma zich vooral moeten richten op de gebruiksvriendelijkheid, technische aspecten en personalisatie. Hierbij kan een samenwerking tussen ontwikkelaars en gebruikers van SamenGezond (citizen science) heel waardevol zijn!

Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Het onderzoek en de uitkomsten kunt u ook bekijken in deze Infographic SamenGezond en in dit Filmpje SamenGezond.