Resultaten vragenlijst over HandScan

Ons eerste onderzoek richtte zich op controleafspraken en mogelijk gebruik van de HandScan hierbij. De HandScan is een nieuw apparaat van Demcon Hemics dat ontstekingsactiviteit kan meten in de gewrichten van de hand. Meer dan 400 mensen hebben via een vragenlijst hun mening gegeven.

Over het algemeen zijn mensen met reumatoïde artritis tevreden over de manier waarop nu (voor de coronacrisis) de ontstekingsactiviteit in de gaten wordt gehouden. Wel zou ongeveer de helft liever meer beeldvormend onderzoek hebben (denk hierbij aan MRI, CT, röntgenfoto’s). Daarnaast lijken mensen een meerwaarde van de HandScan te zien, voornamelijk omdat de HandScan snel en duidelijk een beeld geeft van de locatie en ernst van ontstekingen in de hand.

De uitgebreide resultaten van de vragenlijst vindt u hier.

Het wetenschappelijk artikel over de vragenlijst vindt u hier.

Het onderzoek en de uitkomsten kunt u ook bekijken in dit filmpje.