Vermoeidheid meten

Vermoeidheid is een bekende en veelvoorkomende klacht bij mensen met reuma. De vermoeidheid laat zich niet goed voorspellen: wat is nou de reden dat iemand zich de ene keer heel vermoeid voelt, maar de dag erop zich weer een stuk beter kan voelen? Mensen met reuma gaven aan dat ze dit graag verder uit willen zoeken. Daarom hebben zij samen met onderzoekers hier onderzoek voor opgezet (om te weten hoe dat is gelopen, zie ook deze pagina.)

Dit onderzoek is sinds april 2022 van start. Het doel is om uit te zoeken wat er allemaal invloed kan hebben op de vermoeidheid. Hiervoor is het de bedoeling dat mensen met reuma 3 weken lang, elke dag, een korte vragenlijst van 2 minuten invullen. Dit kan op de telefoon, een tablet, of een computer. Hierdoor krijgen wij als onderzoekers meer inzicht in wat er allemaal samenhangt met de vermoeidheid die mensen ervaren. Tegelijkertijd kan iedereen die deelneemt, zijn of haar eigen gegevens ook zien. Hierdoor herken je misschien bij jezelf wel een patroon, dat kan helpen bij het omgaan met de vermoeidheid.

Zo werken we samen aan meer kennis over reuma en het leven met reuma!

Heb je reumatoïde artritis en wil je ook meedoen aan dit onderzoek? Kijk dan op www.topfitcitizenlab.nl/share-data-valley voor meer informatie en meld je aan!