Data/privacy

Sport Data Valley neemt veiligheid en privacy van de aangeleverde data erg serieus. De uitgebreide informatie hierover is te vinden op hun website. In het kort komt het er op neer dat je zelf beslist met wie je je data deelt, en kun je het delen van je data ook op elk moment stopzetten onder het kopje ‘Delen’.

Wanneer de data voor het onderzoek wordt gebruikt, wordt de data ook opgeslagen in een beveiligde omgeving bij de Universiteit Twente. De verwerking van de gegevens gebeurt volgens de wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens (AVG). Meer informatie over de privacy van uw gegevens kunt u vinden op: www.utwente.nl/nl/cyber-safety/privacy. Deze studie is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie van de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS) van de Universiteit Twente. Dat betekent dat er is onderzocht of dit onderzoek vooral wetenschappelijk zorgvuldig en volgens uw rechten als deelnemer wordt uitgevoerd.

Bij citizen science wordt data verzameld. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van deze data. Misschien zijn er andere onderzoekers die de data ook kunnen gebruiken voor hun eigen onderzoek. Daarom willen wij graag aan anderen laten weten welke data wij hebben verzameld in dit onderzoek. Dit kan door een beschrijving van de data te plaatsen in een repository (dit is een online opslagplaats). Als andere onderzoekers een onderzoeksvraag hebben waarvoor ze deze data willen gebruiken, kunnen zij contact opnemen met ons. Wanneer wij dit een passende onderzoeksvraag vinden, kan uw anonieme data met hen worden gedeeld. Zo hoeft er geen dubbel werk te worden gedaan en kan u met uw bijdrage een grotere impact maken. De data die wij in dat geval zullen delen, zijn niet naar u herleidbaar.