Wetenschap samen met u!

In het Citizenlab Grip op Diabetes onderzoeken we met elkaar hoe de inzet van technologie kan bijdragen aan meer zorg op maat, eigen verantwoordelijkheid en controle in uw leven met diabetes type 2. Samen met u gaan we op zoek naar een manier om (nieuwe) technologie en nieuwe aanpakken voor meer grip op diabetes voor u én zorgprofessionals bereikbaar te maken. We proberen samen het aanbod van diabeteszorg te verbeteren. Een aanbod voor én door u!

Wat vindt u belangrijk in uw dagelijks leven met diabetes? Hoe kunt u zelf beslissen over uw leven met diabetes? Kan technologie bijdragen aan zorg passend bij u? Kunt en wilt u technologie gebruiken? Wat verandert er aan de relatie met uw zorgverlener? Hoe kan hij of zij u beter helpen? En hoe weet u technologie te vinden en te gebruiken? Een greep uit de vragen waar we samen met u mee aan de slag willen gaan.

Burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat door of samen met burgers wordt gedaan. Bij burgerwetenschappen wordt de burger, zoals u, volledig betrokken bij onderzoeksactiviteiten. Dat betekent dat u niet alleen als deelnemer aan het onderzoek meedoet. U denkt dan ook mee bij het opstellen van de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethode. Of u verzamelt en verwerkt informatie of data om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Op deze manier bent u samen met ons een onderzoeker, een burgeronderzoeker.